Visjon

Visjon og formål

Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur.

Gjennom det nordiske samarbeidet vil vi oppnå at:

Spejder möter scout

betyder att det nordiska scoutsamarbetet stärker den enskilde scoutens tolerans och förståelse för andra kulturer och engagemang för internationella frågor.

Forbund möter korps

betyder ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan förbunden i de nordiska länderna där det är naturligt att viktiga frågor diskuteras.

Skátun möter samfunn

betyder att scoutrörelsen i Norden är stark på den nordiska, europeiska och globala ungdomspolitiska arenan och en trovärdig partner till myndigheter och organisationer, eftersom den är en ungdomsrörelse där unga kan uttrycka vad de vill och behöver.

Vedhæftede dokumenter (2)
  • Nordisk samarbejdsgrundlag 2012 ( pdf , View )
  • Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden 2015 ( pdf , View )