Nordisk Spejderkonference

København – DANMARK 10.- 13. MAJ 2018

Den Nordiske Spejderkonference bliver holdt hvert tredje år, og næste konference er i Danmark i 2018. Konferencen bliver brugt til at diskutere, planlægge, dele spejderværdier mellem de mange spejderkorps/forbund i Norden.

The Nordic Scout Conference is held every three years, and the next conference is in Denmark in 2018. The Conference is a platform for discussions, planning of events, sharing of scouting experiences with the other Scout organizations  in the Nordic countries.

Endvidere er den Nordiske spejderkonference ofte spejdernes første internationale spejderoplevelse uden for deres eget land. At dette sker i et andet nordisk land er en fordel og oplevelsen åbner op for den globale spejderverden, og skaber nye muligheder for unge spejdere.

The Nordic Scout Conference is often the first international scouting experience abroad. It is a great advantage that this happens in another Nordic country. This experience opens up the scouting world in a global aspect, and creates new possiblities for young scouts.

 

EU-flag-Erasmus+_vect_POS