NorJamb 20xx

I forbindelse med Nordisk Speiderkonference 2015, blev ideen om en fælles nordisk jamboree behandlet og vedtaget som idéoplæg, der skal videreudvikles inden endelig beslutning. Beslutningsgrundlaget skal udarbejdes af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere af de nordiske lande.

Det er vigtigt, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i perspektivet om en fælles nordisk lejr, som bliver en markant begivenhed i forhold til deltagelse. Det er altså ikke ”bare” en fælles nordisk lejr – det er en lejr, hvor deltagelsen er på niveau med en aggregering af deltagerantallet fra de nationale jamboreer!

Aktivitetsbeskrivelsen kan ses her.