Nordisk samarbejde om gender

Aktiviteten skal etablere en nordisk arbejdsgruppe, som udvikler et værktøj for ’gender mainstreaming’ sammen med WAGGGS.

Arbejdsgruppen skal endvidere søge vej, hvormed værktøjet kan implementeres i nationale projekter i de nordiske lande.

Aktivitetsbeskrivelsen kan ses her.