Nordisk Forum

Nordisk Forum for program og træning er et forum, der skaber mulighed for at program- og ledertræningsfolk fra de nordiske lande kan mødes og udveksle erfaringer, bygge netværk og finde inspiration & motivation.

Nordisk Forum for program og træning afløser NOPOLK og det er vigtigt at man i forbindelse med planlægningen, gennemfører en evaluering af tidligere afholdte NOPOLK arrangementer, og inkludere erfaringer/best practice i det nye forum.

Aktivitetsbeskrivelsen kan ses her.