Category Archives: Nordisk samarbeidkomités sekretariat

NORDBUK støtte

Nu arbejder vi på ansøgning til NORDBUK for støtte til 2014. Vi håber vi får en del penge da vi har en del store arrangementer næste år. Vi hos sekretariater glæder os at planlægge og organisere Nordiske træff på de forskellige konferencer og ikke mindst at se NSK igen i Finland til NSK årsmødet.

Vi anbefaler alle der er igang eller tænker på at starte op Nordisk samarbejde i 2014 eller 2015 at kigge ind på NORDBUKs hjemmeside og søge støtte til jeres projekter. Og endelig send os en linie med information og billeder, eller hvad i har lyst til, om Nordisk samarbejde så lægger vi det gerne her ind.

Spejderhilsener fra

Dagga, Dagmar og Gudrun

Nu arbetar vi med ansökningen till NORDUK för 2014. Vi hoppas på en större summa eftersom vi har flera stora arrangemang nästa år. Vi i sekretariatet gläder oss över att plana och organisera nordiska möten på båda världskonferenserna och så klart att få träffa alla NSK medlemmar i Finland på vårt årsmöte til hösten.
Vi vill påminna alla som planerar eller tänker planera nordiskt samarbete 2014 elle 2015 att se inn på NORDBUKS hemsida och söka om projektstöd för era projekt.  Skicka oss gärna information och eller bilder och vi kan sätta in det pá hemsidan och annonsera dem.
scouthälsningar från

Dagga, Dagmar och Gudrun

Ordinært NSK møde i Færøerne 7-8 september 2013

Nu mødes vi snart igen på Færøerne. Vi håber på at vi får arbjedet meget og hygget meget og lærer hinanden at kende, da der er mange nye der sidder nu i NSK.

Vi hos sekretariatet glæder os at se jer alle. Her nedenunder kan i se dagsordenen for weekenden.

Nu ses vi snart i Færöarna. Vi hoppas att vi kan få mycket arbetat och även mycket trevliga stunder där vi kan lära känna varandra bättre. Det är ju ganska många nya í NSK detta året.

Vi på sekretariatet sem fram emot at träffa er. Här nedanför kan ni set agendan för mötet.

NORDBUK STØTTE – Europakonferencen

Vi har fået tilskud fra NORDBUK til NSK. Det blev til omkring 23.000 euro. Det er omkring 25% mindre end vi har fået de sidste år, så vi må spare lidt hos sekretariatet så vi kan være til stede hvor det er vigtigst. Derfor er det besluttet at forberedelses mødet til Europakonferncen bliver holdt den 7. juli i København. Vi havde ellers glædet os til at se Stavanger og landslejren der.

Vi holder et møde med alle her i Island angående Europakonferencen på mandag den 22. april og vil orientere jer efter mødet.

Vi er også igang med at få rede på mailingslisten, vi har fået besked fra mange nye håber vi har jer allesammen.

 

Sekretariatets møde 27. januar 2013

Vi holdt møde om hjemmesiden hvor vi fik set de nye forandringer som er sket i løbet af den sidste uge. Vi håber i kan lide forandringerne fordi det kan vi i hvertfald. Hvis i får en ide endelig send os den og forslag om forbedringer.

Vi har haft ett möte där vi diskuterete och tittade inn på den nya hemsidans alla nyheter. Vi hoppas att ni gillar den for det gör vi i alla fall. Om ni får en ide på förbättringar eller ser något som ni skulle vilja ha på ett annat form, vill vi gärna höra från er.

Nytt från sekretariatet H1/2010

Året har kommit igång och speciellt goda nyheter har nått oss från NORDBUK, vi har blivit beviljade 200.000 DKR i organisationsstöd för år 2010. Pengarna ger en god förutsättning för mångsidig och framgångsrik verksamhet!

Ung i Norden 2010
Planeringen av Ung i Norden 2010 går framåt. Evenemanget går av stapeln den 14-17.10.2010 på Färöarna. Vi vill nu påminna er om evenemanget samt om idén att sända delegaterna till World Scout Youth Forum till detta evenemang för att skapa kontakter och sprida deras kunskap till andra unga scouter i Norden.
Dates for UiN are fixed 14-17 Oct. Invitations will be sent shortly from organisers. Remember to include also your WSYF delegates to UiN because it will be good training for them.

Ungdomskonferens på Island
Under påsken kommer en ungdomskonferens för scouter hållas på Island. Initiativet till detta evenemang har kommit från deltagare i ett tidigare Ung i Norden.

NSK möte på Island den 3-5 september
Vi vill påminna er om nästa NSK möte på Island den 3-5 september.

Förberedelsemöte inför World Scout Conference
Ett förberedelsemöte inför World Scout Conference kommer ordnas i Köpenhamn den 4 december 2010.

Nytt från NORDBUK
NORDBUK är den Nordiska Barn och Ungdomskommittén som fungerar som rådgivare och intressebevakare när det kommer till barn och ungdomsfrågor i Nordiska Ministerrådet. Här kommer några nyheter om vad som är på gång inom barn och ungdomsfrågor i Norden.
En framställning har godkänts av det Nordiska Rådet som handlar om att uppmuntra det Nordiska Ministerrådet till att mer än förr främja organisationer med aktiv och fostrande friluftsverksamhet.
I maj kommer resultaten från den nordiska ungdomsbarometern att presenteras under en ungdomsforsknings konferens på Island. Ungdomsbarometern har undersökt hur unga mår runtom i Norden, ett projekt som finansierats av NORDBUK.
Hemsidan ”norden förr och nu” är en undervisningssida om Norden som lanserades förra våren. Sidan, som finns på alla nordiska språk, innehåller filmer, ljudklipp och bilder som beskriver de nordiska länderna och dess folk. Denna sida håller på att vidareutvecklas och skall nu marknadsföras till skolor och lärare.
Det redan kända konceptet med människobiblioteken håller på att utvecklas och skall uppdateras inom kort.

*Nordic Council of Ministers has approved a motion to promote organizations with active and educational outdoor activities. *It is worth visiting http://www.dr.dk/Undervisning/Norden to learn new interesting things about Nordic countries in Danish, Swedish, Norwegian, Icelandic and Finnish languages! *Note that a barometer study on Youth in Nordic countries will be released in May.*Wait and see updates on fascinating “Living Library” concept originating from young people participating Roskilde rock festival.

Nordiskt faktablad
Nu har sekretariatet sammanställt ett faktablad om de nordiska scoutorganisationerna och deras IC, PC och TC. Detta faktablad är mycket viktigt för att sekretariatet skall ha rätt kunskap om organisationerna, t.ex. till ansökningar. Det skall också fungera som bas för att kunna förmedla kontakter inom Norden. Detta faktablad finns bifogat och det skulle vara viktigt att ni kompletterar informationen i faktabladet och skickar det till sekretariatet så fort som möjligt.

Secretariat has collected data (see enclosed excel) about contact details of associations and their ICs, PCs and TCs. Thank you for replying to our questions in the past two weeks. Especially membership figures needs to be still updated since many of them are outdated and from internet sources. Please send your feedback to the secretariat ASAP. We will send an updated data sheet on our next mailing “Nytt från sekretariatet”.

Med vänliga hälsningar

NSK sekretariatet (sekretariat.nsk$scout.fi)
Sampo Lappalainen
Johanna Nyman
Johan Ekman
Anu Pakarinen (internationell sekreterare, Finlands Scouter)

Ps. Kom ihåg att skicka deltagare till jamborette på Grönland 19-28 juli, 2010. Länken till inbjudan kan hittas via våra nordiska websidor http://www.speidereinorden.org. Världsjamboreen vill också påminna oss att invitationer till ”hosting of food houses” skall skickas ut i nästa bulletin –kanske någonting att fundera när man planerar gemensamma nordiska aktiviteter under jamboreen.

If you want to promote any of your events and invite Nordic participants please feel free to contact NSK sekretariatet. We hope to see many young people from Nordic countries in Kalaallit Nunaat (Greenland) next summer. Certainly an event you should not miss!

Nytt från sekretariatet 10/2009

Finland har tagit över sekretariatet som ordförandeland i den nordiska scoutverksamheten fram till den Nordiska Scoutkonferens i Åbo, Finland 17.-20.5.2012.  Styrgruppen består av Sampo Lappalainen, Johanna Nyman och Johan Ekman samt den internationella sekreteraren på förbundskansliet i Helsingfors. (Se kontaktuppgifter nedan).

Sekretariatet koordinerar samarbetet mellan Nordiska Samarbetskommitténs (NSK) möten samt har ansvaret för informationsspridning och administration av organisationsstödet. Beslut i det nordiska samarbetet görs på samarbetskommittés möten och på den Nordiska Scoutkonferensen som arrangeras vart tredje år.

Sekretariatet skall skicka en kort uppdatering ”Nytt från sekretariatet” till alla nordiska scoutförbund några gånger om år. Ni kan alla påverka och skicka informationen bland annat om olika evenemang, stora nomineringsnyheter eller eventuella andra saker som kunde vara intressanta att dela med kollegorna i Norden. Vi tar gärna emot förslag till innehållet!

Ansökan för organisationsstöd år 2010 och principer för projektansökningar från NORDBUK

NSK beslutade på sitt höstmöte 2009 principer gällande ansökan av organisationsstödet för vårt nordiskt samarbete från NORDBUK. Ansökan till Cirius lämnades in i tid och nu skall vi alla hålla tummarna för ett positivt svar.

NSK- mötet fastslår årligen vilket projekt som får ansöka om NORDBUK- understöd (eftersom understödet normalt beviljas endast för ett scout projekt per omgång) med NSKs ”mandat”. Ifall ert förbund/korps har ett sammannordiskt projekt som vill söka understöd från NORDBUK, meddela sekretariatet minst en månad före ansökningsdödlinjen. Nuförtiden kan projektstödet ansökas 4 gånger om år.

Updateringen av websidor http://www.speidereinorden.org/

Under hösten 2010 kommer sekretariatet att uppdatera våra gemensamma websidor. Målgruppen för websidor är främst nordiska scoutförbund för att hitta information om NSK’s (nordiska samarbetskommitténs) arbete, gemensamma evenemang, arkiv och länkar till alla nordiska scoutförbund och deras evenemang.

Skicka gärna input eller förslag till innehållet!

Scouternas ansökan för nordisk natur- och miljöpris
Nordiska scoutsamarbetet var fint bland de 9 utvalda slutkandidater (utav 63 ansökande) till Nordiska Ministerrådets årligt natur- och miljöpris. I år gick priset till den svenska skolverksamheten i Ur och Skur. Miljöpriset på 350 000 danska kronor utdelades i år för femtonde gången. Stor tack till våra generalsekreterare i Norden, speciellt till Johan Strid i Svenska Scoutrådet och Karen Johanne Strømstad i Norges Speiderforbund för att ni tog hand om vår ansökan.

Nordiskt samarbete på världsjamboreen
De nordiska kontingenterna har kommit överens om att samarbeta på flera punkter under världsjamboreen.

Till exempel kommer vi att hålla en gemensam nordisk mottagning (Nordic reception), som Finland håller i trådarna för. Idén är att alla nordiska länder deltar med program eller traktering, men de exakta formerna är inte klara ännu i det här skedet.

Dessutom kommer vi att arrangera ett ”Nordic badge”, det vill säga ett gemensamt nordiskt märke som jamboreedeltagarna får efter att de har bekantat sig med alla nordiska länder. Också här är detaljerna lite oklara, men planeringen pågår. Norge ansvarar för ”Nordic badge”.

Evalueringen av Ung i Norden konceptet

Ung i Norden är ett av våra gemensamma evenemang som arrangeras vart annat år. NSK har i uppdrag att evaluera konceptet före nästa UiN som skall arrangeras på Färöarna. Evalueringsmöte med arbetsgrupp som består av Sampo Lappalainen (Finland) och Brian (Danmark) samt ledare från Färöarna; bland annat Astrid Joensen, Høgni Jensen, Jan á Argjaboða och OleKristian Valle. Evalueringsgruppen har samlat in feedbak från tidigare UiN evenemang i Island 2003/2004, Finland 2006 och Danmark 2008. Ni kan gärna skicka era kommentarer och idéer till medlemmarna i arbetsgruppen. Evalueringsmötet skall hållas på Färöarna 21-22 november, 2009.

NSK möte
NSK hade sitt höstmöte i Stockholm den 5.9 . Som närvarande var:

Sampo Lappalainen, Finlands Scouter (mötesordförande)
Solvor Nygård, Norge
Knut Slettebak, Norge
Jan á Argjaboða, Färöarna
Randi Durhuus, Färöarna
Helle Dydensborg, Danmark
Linda Fröström, Sverige
Per Eriksson, Svenska Scoutrådet (Internationell sekreterare)
Finna Sigurdardottir , island, WAGGGS Europa
Hulda Sólrún Guðmunsdóttir, Island
Júliús Aðalsteinson, Island
Karin Ahlbäck, WOSM
Inka Hopsu, Finland
Henrik Söderman, WOSM Europa

Maria Granér, Svenska Scoutrådet (generalsekreterare) (eftermiddag)

Referatet är tillgänglig på websidan http://www.speidereinorden.org/  under Nordisk Samarbeidskomité. Referatet skall godkännas på nästa möte på Island 3-5.9.2010.


NOPOLK 2009

Den 15-18.10 arrangerades NOPOLK på Island. Evenemanget samlade personer ansvariga för utbildning och program från samtliga nordiska land och var mycket lyckat. Några av de teman som diskuterades var kvalitet i scouting, program för den sista åldersgruppen, webportaler och volontärer i scouting. Många nya idéer föddes ut evenemanget och erfarenhetsutbyte skedde i stora kvantiteter. Ett stort tack till Island för arrangerandet av detta evenemang!

Östersjökonferensen

Den årliga Östersjökonferensen hölls i Lübeck den 2-4.10. Under konferensen diskuterades fortsatt samarbete, gemensamma intressen och dagsläget. Det fastslogs också att östersjöländerna tillsammans på världsjamboreen skall ha en gemensam workshop i form av ett miljömärke. De länder som skall koordinera projektet är Tyskland, Ryssland och Finland, de som är intresserade av att ta del kan gärna kontakta dessa. År 2010 går Östersjökonferensen av stapeln i Kaliningrad 1-3.10.2010.

Kommande evenemang

Sommaren 2010 har vi en hel rad med scoutevenemang i Norden.

Kilke, finnjamboree i Evo, Finland den 28.7-5.8.2010
Grønn Aktion kfum-kfuk speiderne Norge 3-10.7.2010
Landslejr 2010 Grönlands Spejderkorps 19-28.7.2010

komihag_ny

Nordiska Scouthälsningar!    Sampo, Johanna och Johan

Nytt fra sekretariatet 2005

Til alle medlemmer af nordisk samarbejdskomite

Tórshavn 6. september 2005

Indkaldelse til møde i samarbejdskomiteen

Det indkaldes til møde i nordisk samarbejdskomite 23. – 25. september 2005 i Oslo i Norge.

Mødet finder sted i Norges spejderforbunds lokaler, centralt i Oslo, lige ved Stortinget (Mellom Stortinget og Akershus festning). Adressen er Øvre Vollgate 9.

Navne på deltagerne bedes I meddele Norge senest 7. september på mailadressen elin.christiansen(a)speiding.no .

Mødet starter fredag kl. 18 og er færdigt søndag ved lunsj tid.
Punkterne på dagsordenen er:
1. Prioritering og godkendelse af sagslisten

2. Godkendelse af referat fra mødet i Island 4. – 5. september 2004.
Referatet i dokumenter

3. Årsrapporter fra de enkelte nordiske spejderforbund
Frist for indsendelse af årsrapporterne er 9. september 2005, så rapporterne vil  blive udsendt efter det.

4. Nyt fra sekretariatet

5. Forslag til revideret samarbejdsgrundlag

6. 2007
Hvordan går det i de enkelte lande med forberedelserne i forbindelse med 2007

7. Nordisk samarbejde år 2005           Forslag fra Finland i dokumenter

8. Nordisk Spejderkonference 2006
Under dokumenter er vision og grundlag for samarbejdet,
forslag til erfaringsudveksling og
referat fra sidste konference

9. Rapporter fra afholdte arrangementer
Seminar om medlemsudvikling

10. Situationsrapport fra kommende arrangementer
a) NOPOLK i Danmark
b) Nordisk patruljelederkursus i Island
c) Ung i Norden i Finland

11. Orienting fra Europa- og verdenskomite medlemmerne

12. Presentation af Nordisk Ungdomskomité (NUK) v/Rauna Nerelli

13. Diskussion om WAGGGS og WOSM verdenskonferenser, konsekvenser m.m. i forbindelse med hvad nordiske spejderforbund bør gøre efter konferenser internationalt og på hjemmeplan.

14. Næste møde i Nordisk Samarbejdskomite

15. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Sekretariatet for nordisk samarbejdskomite
Durita