Author Archives: Dagmar Ýr Ólafsdóttir

Ændringer hos Scouterne i Sverige

Yvonne Tenninge i dag valt att sluta som generalsekreterare för Scouterna. Styrelsen har därför utsett biträdande generalsekreterare Katarina Hedberg till tillförordnad generalsekreterare tills en permanent ersättare är på plats.

Mere her

Scouterna organiserar ett Round Table

28.-30. mars så organiserar Scouterna ett round table för att utbyta idéer och erfarenheter kring hur internationella arrangemang är ett viktigt redskap för att utveckla unga.

1 mars är sista anmälningsdag. Det nordiska deltagandet ser vi som extra värdefullt då vi tror att vi har mycket vi kan inspirera varandra med och utveckla.

Round table genomförs på engelska och är i södra Sverige (enkelt att ta sig till från Kastrup). This is the link to the event-site and the pdf with invitation is further down this page.
Hur gärna av er med frågor till Kerstin, Martin eller till Round table’s projektledare Lina Ekfors, lina.ekfors@scouterna.se.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Bergsten
Scouternas Internationell sekreterare – international.secretary@scouterna.se

Referat Forberedningsmøde for Europakonferencer 2013

Her er godkendt referat fra forberedningsmødet til Europakonferenderne i Berlin, holdt på Holmen i København i juli 2013

NORDBUK støtte

Nu arbejder vi på ansøgning til NORDBUK for støtte til 2014. Vi håber vi får en del penge da vi har en del store arrangementer næste år. Vi hos sekretariater glæder os at planlægge og organisere Nordiske træff på de forskellige konferencer og ikke mindst at se NSK igen i Finland til NSK årsmødet.

Vi anbefaler alle der er igang eller tænker på at starte op Nordisk samarbejde i 2014 eller 2015 at kigge ind på NORDBUKs hjemmeside og søge støtte til jeres projekter. Og endelig send os en linie med information og billeder, eller hvad i har lyst til, om Nordisk samarbejde så lægger vi det gerne her ind.

Spejderhilsener fra

Dagga, Dagmar og Gudrun

Nu arbetar vi med ansökningen till NORDUK för 2014. Vi hoppas på en större summa eftersom vi har flera stora arrangemang nästa år. Vi i sekretariatet gläder oss över att plana och organisera nordiska möten på båda världskonferenserna och så klart att få träffa alla NSK medlemmar i Finland på vårt årsmöte til hösten.
Vi vill påminna alla som planerar eller tänker planera nordiskt samarbete 2014 elle 2015 att se inn på NORDBUKS hemsida och söka om projektstöd för era projekt.  Skicka oss gärna information och eller bilder och vi kan sätta in det pá hemsidan och annonsera dem.
scouthälsningar från

Dagga, Dagmar och Gudrun

Ordinært NSK møde i Færøerne 7-8 september 2013

Nu mødes vi snart igen på Færøerne. Vi håber på at vi får arbjedet meget og hygget meget og lærer hinanden at kende, da der er mange nye der sidder nu i NSK.

Vi hos sekretariatet glæder os at se jer alle. Her nedenunder kan i se dagsordenen for weekenden.

Nu ses vi snart i Færöarna. Vi hoppas att vi kan få mycket arbetat och även mycket trevliga stunder där vi kan lära känna varandra bättre. Det är ju ganska många nya í NSK detta året.

Vi på sekretariatet sem fram emot at träffa er. Här nedanför kan ni set agendan för mötet.