Archives

Nytt från sekretariatet 10/2009

Finland har tagit över sekretariatet som ordförandeland i den nordiska scoutverksamheten fram till den Nordiska Scoutkonferens i Åbo, Finland 17.-20.5.2012.  Styrgruppen består av Sampo Lappalainen, Johanna Nyman och Johan Ekman samt den internationella sekreteraren på förbundskansliet i Helsingfors. (Se kontaktuppgifter nedan).

Sekretariatet koordinerar samarbetet mellan Nordiska Samarbetskommitténs (NSK) möten samt har ansvaret för informationsspridning och administration av organisationsstödet. Beslut i det nordiska samarbetet görs på samarbetskommittés möten och på den Nordiska Scoutkonferensen som arrangeras vart tredje år.

Sekretariatet skall skicka en kort uppdatering ”Nytt från sekretariatet” till alla nordiska scoutförbund några gånger om år. Ni kan alla påverka och skicka informationen bland annat om olika evenemang, stora nomineringsnyheter eller eventuella andra saker som kunde vara intressanta att dela med kollegorna i Norden. Vi tar gärna emot förslag till innehållet!

Ansökan för organisationsstöd år 2010 och principer för projektansökningar från NORDBUK

NSK beslutade på sitt höstmöte 2009 principer gällande ansökan av organisationsstödet för vårt nordiskt samarbete från NORDBUK. Ansökan till Cirius lämnades in i tid och nu skall vi alla hålla tummarna för ett positivt svar.

NSK- mötet fastslår årligen vilket projekt som får ansöka om NORDBUK- understöd (eftersom understödet normalt beviljas endast för ett scout projekt per omgång) med NSKs ”mandat”. Ifall ert förbund/korps har ett sammannordiskt projekt som vill söka understöd från NORDBUK, meddela sekretariatet minst en månad före ansökningsdödlinjen. Nuförtiden kan projektstödet ansökas 4 gånger om år.

Updateringen av websidor http://www.speidereinorden.org/

Under hösten 2010 kommer sekretariatet att uppdatera våra gemensamma websidor. Målgruppen för websidor är främst nordiska scoutförbund för att hitta information om NSK’s (nordiska samarbetskommitténs) arbete, gemensamma evenemang, arkiv och länkar till alla nordiska scoutförbund och deras evenemang.

Skicka gärna input eller förslag till innehållet!

Scouternas ansökan för nordisk natur- och miljöpris
Nordiska scoutsamarbetet var fint bland de 9 utvalda slutkandidater (utav 63 ansökande) till Nordiska Ministerrådets årligt natur- och miljöpris. I år gick priset till den svenska skolverksamheten i Ur och Skur. Miljöpriset på 350 000 danska kronor utdelades i år för femtonde gången. Stor tack till våra generalsekreterare i Norden, speciellt till Johan Strid i Svenska Scoutrådet och Karen Johanne Strømstad i Norges Speiderforbund för att ni tog hand om vår ansökan.

Nordiskt samarbete på världsjamboreen
De nordiska kontingenterna har kommit överens om att samarbeta på flera punkter under världsjamboreen.

Till exempel kommer vi att hålla en gemensam nordisk mottagning (Nordic reception), som Finland håller i trådarna för. Idén är att alla nordiska länder deltar med program eller traktering, men de exakta formerna är inte klara ännu i det här skedet.

Dessutom kommer vi att arrangera ett ”Nordic badge”, det vill säga ett gemensamt nordiskt märke som jamboreedeltagarna får efter att de har bekantat sig med alla nordiska länder. Också här är detaljerna lite oklara, men planeringen pågår. Norge ansvarar för ”Nordic badge”.

Evalueringen av Ung i Norden konceptet

Ung i Norden är ett av våra gemensamma evenemang som arrangeras vart annat år. NSK har i uppdrag att evaluera konceptet före nästa UiN som skall arrangeras på Färöarna. Evalueringsmöte med arbetsgrupp som består av Sampo Lappalainen (Finland) och Brian (Danmark) samt ledare från Färöarna; bland annat Astrid Joensen, Høgni Jensen, Jan á Argjaboða och OleKristian Valle. Evalueringsgruppen har samlat in feedbak från tidigare UiN evenemang i Island 2003/2004, Finland 2006 och Danmark 2008. Ni kan gärna skicka era kommentarer och idéer till medlemmarna i arbetsgruppen. Evalueringsmötet skall hållas på Färöarna 21-22 november, 2009.

NSK möte
NSK hade sitt höstmöte i Stockholm den 5.9 . Som närvarande var:

Sampo Lappalainen, Finlands Scouter (mötesordförande)
Solvor Nygård, Norge
Knut Slettebak, Norge
Jan á Argjaboða, Färöarna
Randi Durhuus, Färöarna
Helle Dydensborg, Danmark
Linda Fröström, Sverige
Per Eriksson, Svenska Scoutrådet (Internationell sekreterare)
Finna Sigurdardottir , island, WAGGGS Europa
Hulda Sólrún Guðmunsdóttir, Island
Júliús Aðalsteinson, Island
Karin Ahlbäck, WOSM
Inka Hopsu, Finland
Henrik Söderman, WOSM Europa

Maria Granér, Svenska Scoutrådet (generalsekreterare) (eftermiddag)

Referatet är tillgänglig på websidan http://www.speidereinorden.org/  under Nordisk Samarbeidskomité. Referatet skall godkännas på nästa möte på Island 3-5.9.2010.


NOPOLK 2009

Den 15-18.10 arrangerades NOPOLK på Island. Evenemanget samlade personer ansvariga för utbildning och program från samtliga nordiska land och var mycket lyckat. Några av de teman som diskuterades var kvalitet i scouting, program för den sista åldersgruppen, webportaler och volontärer i scouting. Många nya idéer föddes ut evenemanget och erfarenhetsutbyte skedde i stora kvantiteter. Ett stort tack till Island för arrangerandet av detta evenemang!

Östersjökonferensen

Den årliga Östersjökonferensen hölls i Lübeck den 2-4.10. Under konferensen diskuterades fortsatt samarbete, gemensamma intressen och dagsläget. Det fastslogs också att östersjöländerna tillsammans på världsjamboreen skall ha en gemensam workshop i form av ett miljömärke. De länder som skall koordinera projektet är Tyskland, Ryssland och Finland, de som är intresserade av att ta del kan gärna kontakta dessa. År 2010 går Östersjökonferensen av stapeln i Kaliningrad 1-3.10.2010.

Kommande evenemang

Sommaren 2010 har vi en hel rad med scoutevenemang i Norden.

Kilke, finnjamboree i Evo, Finland den 28.7-5.8.2010
Grønn Aktion kfum-kfuk speiderne Norge 3-10.7.2010
Landslejr 2010 Grönlands Spejderkorps 19-28.7.2010

komihag_ny

Nordiska Scouthälsningar!    Sampo, Johanna och Johan