Archives

Nordiska Scoutkonferensen i Åbo, Finland den 17–20.5.2012

Välkomna på Nordisk Scoutkonferens!
Vi har glädjen att inbjuda er att delta på den Nordiska Scoutkonferensen i Åbo, Finland den 17–20.5.2012. Under de senaste tre åren har de nordiska scoutförbunden aktivt varit med och utvecklat scoutingen i Europa och världen. Bland annat stod Svenska Scouterna som värd för den första världsjamboreen i Norden år 2011 – en fin upplevelse som gav nordisk scouting stor uppmärksamhet globalt. På konferensen kommer vi också att ha möjlighet att träffa våra nordiska representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige i världsorganisationernas olika beslutsfattande organ. I de nordiska länderna har teman som tillväxt, öppenhet och samhälleligt engagemang varit högt på agendan. Nu har vi en möjlighet att utbyta erfarenheter, träffa scouter från hela Norden och diskutera framtiden på scoutkonferensen i Åbo, Europas kulturhuvudstad år 2011.
Kom ihåg att fylla i den bifogade, bindande anmälningsblanketten före den 16.3.2012.

Blanketten fylls i organisationsvis av scoutorganisationens konferensansvarige. Priset för konferensen är 335 euros per person(inkvartering i dubbelrum) eller 380 euros (enkelrum). Observera att antalet enkelrum är begränsat. Till Åbo tar man sig lättast med direktflyg via Köpenhamn eller Stockholm (SAS, Finnair, FlyBE, Norwegian). Bus från Helsingfors flygplats med flera flygalternativ tar 2 timmar, tåg från Helsingfors 90 minuter. Man kan också ta sig till Åbo med färja från Stockholm eller direktflyg från Riga och Gdansk. Deltagarna förväntas anlända på torsdag eftermiddag och avfärden sker på söndag förmiddag. På söndag förmiddag finns det möjlighet att delta på en svenskspråkig gudstjänst i anrika Åbo domkyrka.
Varje land avgör vem som deltar i konferensen. Nordisk samarbeidkomité har identifierat samarbetsbehov och profilerat programmet enligt följande deltagarprofiler:

– organisationernas generalsekreterare och ordförande
– IC personer som har ansvaret för:
– utvecklingsprojekt
– samhällsrelationer
– öppen scouting
– medlemsväxt + finans
– information, pr och it
– medlemsservice

För training och program arrangeras Nopolk vart annat år.
I genomsnitt väntar vi oss ca. 25 deltagare från varje land. I enlighet med retningslinjerna kommer konferensen så långt som möjligt att hållas på nordiska och vid behov förtydligande på engelska.

Här hittar du anmälning och mera information om konferens.

Välkomna till Åbo!

NSK-sekretariatet
sekretariat@scout.fi

Anu Pakarinen

Internationell koordinator, Finlands Scouter
tel. +358 9 8865 1108 mobil: +358 445 45 1108

Nytt från sekretariatet H1/2010

Året har kommit igång och speciellt goda nyheter har nått oss från NORDBUK, vi har blivit beviljade 200.000 DKR i organisationsstöd för år 2010. Pengarna ger en god förutsättning för mångsidig och framgångsrik verksamhet!

Ung i Norden 2010
Planeringen av Ung i Norden 2010 går framåt. Evenemanget går av stapeln den 14-17.10.2010 på Färöarna. Vi vill nu påminna er om evenemanget samt om idén att sända delegaterna till World Scout Youth Forum till detta evenemang för att skapa kontakter och sprida deras kunskap till andra unga scouter i Norden.
Dates for UiN are fixed 14-17 Oct. Invitations will be sent shortly from organisers. Remember to include also your WSYF delegates to UiN because it will be good training for them.

Ungdomskonferens på Island
Under påsken kommer en ungdomskonferens för scouter hållas på Island. Initiativet till detta evenemang har kommit från deltagare i ett tidigare Ung i Norden.

NSK möte på Island den 3-5 september
Vi vill påminna er om nästa NSK möte på Island den 3-5 september.

Förberedelsemöte inför World Scout Conference
Ett förberedelsemöte inför World Scout Conference kommer ordnas i Köpenhamn den 4 december 2010.

Nytt från NORDBUK
NORDBUK är den Nordiska Barn och Ungdomskommittén som fungerar som rådgivare och intressebevakare när det kommer till barn och ungdomsfrågor i Nordiska Ministerrådet. Här kommer några nyheter om vad som är på gång inom barn och ungdomsfrågor i Norden.
En framställning har godkänts av det Nordiska Rådet som handlar om att uppmuntra det Nordiska Ministerrådet till att mer än förr främja organisationer med aktiv och fostrande friluftsverksamhet.
I maj kommer resultaten från den nordiska ungdomsbarometern att presenteras under en ungdomsforsknings konferens på Island. Ungdomsbarometern har undersökt hur unga mår runtom i Norden, ett projekt som finansierats av NORDBUK.
Hemsidan ”norden förr och nu” är en undervisningssida om Norden som lanserades förra våren. Sidan, som finns på alla nordiska språk, innehåller filmer, ljudklipp och bilder som beskriver de nordiska länderna och dess folk. Denna sida håller på att vidareutvecklas och skall nu marknadsföras till skolor och lärare.
Det redan kända konceptet med människobiblioteken håller på att utvecklas och skall uppdateras inom kort.

*Nordic Council of Ministers has approved a motion to promote organizations with active and educational outdoor activities. *It is worth visiting http://www.dr.dk/Undervisning/Norden to learn new interesting things about Nordic countries in Danish, Swedish, Norwegian, Icelandic and Finnish languages! *Note that a barometer study on Youth in Nordic countries will be released in May.*Wait and see updates on fascinating “Living Library” concept originating from young people participating Roskilde rock festival.

Nordiskt faktablad
Nu har sekretariatet sammanställt ett faktablad om de nordiska scoutorganisationerna och deras IC, PC och TC. Detta faktablad är mycket viktigt för att sekretariatet skall ha rätt kunskap om organisationerna, t.ex. till ansökningar. Det skall också fungera som bas för att kunna förmedla kontakter inom Norden. Detta faktablad finns bifogat och det skulle vara viktigt att ni kompletterar informationen i faktabladet och skickar det till sekretariatet så fort som möjligt.

Secretariat has collected data (see enclosed excel) about contact details of associations and their ICs, PCs and TCs. Thank you for replying to our questions in the past two weeks. Especially membership figures needs to be still updated since many of them are outdated and from internet sources. Please send your feedback to the secretariat ASAP. We will send an updated data sheet on our next mailing “Nytt från sekretariatet”.

Med vänliga hälsningar

NSK sekretariatet (sekretariat.nsk$scout.fi)
Sampo Lappalainen
Johanna Nyman
Johan Ekman
Anu Pakarinen (internationell sekreterare, Finlands Scouter)

Ps. Kom ihåg att skicka deltagare till jamborette på Grönland 19-28 juli, 2010. Länken till inbjudan kan hittas via våra nordiska websidor http://www.speidereinorden.org. Världsjamboreen vill också påminna oss att invitationer till ”hosting of food houses” skall skickas ut i nästa bulletin –kanske någonting att fundera när man planerar gemensamma nordiska aktiviteter under jamboreen.

If you want to promote any of your events and invite Nordic participants please feel free to contact NSK sekretariatet. We hope to see many young people from Nordic countries in Kalaallit Nunaat (Greenland) next summer. Certainly an event you should not miss!