Nytt fra sekretariatet 2005

Til alle medlemmer af nordisk samarbejdskomite

Tórshavn 6. september 2005

Indkaldelse til møde i samarbejdskomiteen

Det indkaldes til møde i nordisk samarbejdskomite 23. – 25. september 2005 i Oslo i Norge.

Mødet finder sted i Norges spejderforbunds lokaler, centralt i Oslo, lige ved Stortinget (Mellom Stortinget og Akershus festning). Adressen er Øvre Vollgate 9.

Navne på deltagerne bedes I meddele Norge senest 7. september på mailadressen elin.christiansen(a)speiding.no .

Mødet starter fredag kl. 18 og er færdigt søndag ved lunsj tid.
Punkterne på dagsordenen er:
1. Prioritering og godkendelse af sagslisten

2. Godkendelse af referat fra mødet i Island 4. – 5. september 2004.
Referatet i dokumenter

3. Årsrapporter fra de enkelte nordiske spejderforbund
Frist for indsendelse af årsrapporterne er 9. september 2005, så rapporterne vil  blive udsendt efter det.

4. Nyt fra sekretariatet

5. Forslag til revideret samarbejdsgrundlag

6. 2007
Hvordan går det i de enkelte lande med forberedelserne i forbindelse med 2007

7. Nordisk samarbejde år 2005           Forslag fra Finland i dokumenter

8. Nordisk Spejderkonference 2006
Under dokumenter er vision og grundlag for samarbejdet,
forslag til erfaringsudveksling og
referat fra sidste konference

9. Rapporter fra afholdte arrangementer
Seminar om medlemsudvikling

10. Situationsrapport fra kommende arrangementer
a) NOPOLK i Danmark
b) Nordisk patruljelederkursus i Island
c) Ung i Norden i Finland

11. Orienting fra Europa- og verdenskomite medlemmerne

12. Presentation af Nordisk Ungdomskomité (NUK) v/Rauna Nerelli

13. Diskussion om WAGGGS og WOSM verdenskonferenser, konsekvenser m.m. i forbindelse med hvad nordiske spejderforbund bør gøre efter konferenser internationalt og på hjemmeplan.

14. Næste møde i Nordisk Samarbejdskomite

15. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Sekretariatet for nordisk samarbejdskomite
Durita